fbpx
Välj en sida

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

GENOM ATT BESÖKA   WWW.THETAPPINGHEART.SE  GODKÄNNER DU VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH ANVÄNDANDE AV DATA.

 

THETAPPINGHEART.SE värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur www.thetappingheart.se samlar in och använder din personliga information. 

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vänligen läs sekretesspolicyn noggrant innan du börjar använda webbplatsen.

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter till:

– att marknadsföra våra tjänster och skicka nyhetsbrev till dig på din begäran
– att svara på dina frågor om våra tjänster
– att leverera en köpt produkt eller tjänst
– att kommunicera med dig på t.ex. vår Facebook-sida eller i andra sociala medier

The Tapping Heart AB är personuppgiftsansvarig för webbplatsen och är omnämnd som ”Vi”, ”oss” och ”vår” i denna integritetspolicy.

Med ”dig” och ”du” menas användare av våra tjänster och besökare till våra webbplatser.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter – eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, vänligen kontakta oss på e-postadress:

info@thetappingheart.se 

 

Ansvarig för thetappingheart.se:

Sofia Bergk, Nedersta Allé 8, 137 39 Västerhaninge

info@thetappingheart.se

 

Vad vi samlar in om dig, syftet bakom datainsamlingen samt hur vi hanterar dina personuppgifter

 

Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data.

När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster kan vi komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.

  • Kommunikation: Detta inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till oss via vår hemsida, kommentarer i bloggen, via e-post, genom sociala medier, inlägg i forumet på utbildningsportalen, alla typer av textmeddelanden. Vi hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.
  • Kunddata som relaterar till alla typer av köp, beställningar och bokningar av våra varor och tjänster. Det inkluderar ditt namn, fakturaadress, leveransadress, e-post, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, fullständig adress, kvitto och referens på köp samt kontokortsuppgifter via tredje part (Stripe). Vi hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och oss i samband med att du genomför ett köp, en bokning och/eller en beställning via vår webbplats.
  • Användardata inkluderar information kring hur du använder vår webbplats och våra tjänster tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via vår webbplats och våra onlinetjänster. Vi hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och våra tjänster, för att göra säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administrering av vår webbplats, våra tjänster och företagets administrativa uppgifter.
  • Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina val kring att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredje parttjänster utifrån dina preferenser. Vi hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i våra marknadsföringsaktiviteter som inkluderar relevant innehåll på vår webbplats, annonsering på och om webbplatsen, tävlingar, dragningar av pris i tävlingar, give-aways och bonusmaterial samtidigt som vi mäter resultaten för att skapa effektivare marknadsföring. Syftet är att kunna analysera statistiken från dessa marknadsföringsåtgärder, så att vi kan vidareutveckla vår affärsverksamhet och möta efterfrågan på bästa sätt med målet att få vår verksamhet att växa genom en sund marknadsföringsstrategi.

Vi kan komma att samla in Kommunikation, Kunddata, Användardata och marknadsföringsdata för att leverera relevant information via vår webbplats samt riktade annonser till dig. Det inkluderar Facebook, Instagram, Youtube, Google och display annonser på tredje partplattformar.

Vår lagliga grund för detta är att vi vill uppnå våra tillväxtmål och bygga en växande verksamhet. Vi kan också komma att använda sådan data för att skicka andra typer av marknadsföringsbudskap till dig. Syftet med det är antingen att få ditt samtycke eller andra legitima anledningar för att få vår verksamhet att växa.

 

Känslig information

 

Vi samlar inte in någon känslig information om dig, såsom detaljer kring etnicitet, religon, sexuella preferenser eller politisk åskådning. Vi samlar inte in någon data kring domar eller rättsliga prövningar.

Vi kan tvingas att häva din bokning, ditt köp eller din order om du av någon anledning inte kan ge oss personuppgifter som krävs (enligt lag) för att fullfölja villkoren i avtalet mellan oss i samband med ett köp, en bokning och/eller en beställning. Du blir underrättad av oss om detta skulle inträffa.

Personuppgifterna som vi samlar in kommer endast att användas i det syfte de samlats in för. Vill du veta mer om detta kan du maila oss via info@thetappingheart.se för mer information.  

Vi kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns eller det finns ett krav på oss att göra det för att följa gällande lagar och regler.

 

Syftet bakom datainsamlingen

  

Vi samlar in data via vår webbplats, formulär och sociala kanaler samt vid direktkontakt med syftet att kunna följa upp, ge kundservice, genomföra bokning, order/köp samt förbättra och marknadsföra våra tjänster och produkter. Vi kan också samla in viss data automatiskt om dig genom cookies när du besöker vår webbplats. Läs vår Cookie Policy för mer detaljer kring det.

Vi kan komma att ta emot data från tredje part som Google Analytics baserat utanför EU, annonsnätverk som Facebook och Google adwords baserade utanför EU samt tekniska lösningar, betal- och leveranstjänster, söktjänster baserade utanför EU.

 

Marknadsföring

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig. Antingen utifrån ditt samtycke eller utifrån vårt legitima syfte att få vår verksamhet att växa.

Du kan alltid avprenumerera från våra e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från oss. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan utskick via tredje parttjänst för massutskick och automatisk kommunikation, så kallad autoresponder.

Notera att om du väljer att avprenumerera från våra e-postutskick innehållande marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter du uppgett i samband med en transaktion eller registrering på utbildningsportalen. Du kan fortfarande få mail från oss som är direkt knutna till tjänsterna som du köpt.

 

Vi varken hyr ut eller säljer dina personuppgifter till tredje part!

 

Våra leverantörer som vi delar din information med 

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med aktörerna nedan:

  • Profesionella rådgivare som advokater, bankmän, försäkringsrådgivare och liknande
  • Tjänsteföretag inom IT som tillhandahåller system för drift och administration 

Vi kräver att alla våra leverantörer upprätthåller säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi tillåter bara dessa leverantörer att hantera din persondata för specifika ändamål utifrån våra anvisningar.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter behandlas främst av The Tapping Heart AB. Dina personuppgifter delas dock med utomstående när det är nödvändigt för att leverera material eller nyhetsbrev som du har begärt. Vi delar personuppgifter med våra IT-leverantörer såsom WordPress, Thinkific och Flodesk men endast i den utsträckning som är nödvändigt för att de ska kunna fullfölja sina avtalsförpliktelser gentemot Thetappingheart.se. Vi kan komma att överföra din information utanför EU/ESS.

 

Lagring av data

 

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början. Det inkluderar även vad som krävs enligt bokföringslagen.

För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara din persondata tittar vi på mängden data, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för de rättsliga förpliktelser som förekommer.

Bokföringslagen gör gällande att vi måste behålla grundläggande information om våra kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet.

 

Dina rättigheter

 

Gällande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: 

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@thetappingheart.se

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att nyttja någon av dina andra rättigheter), men vi kan komma att ta ut en avgift om din begäran inte är tydligt ogrundad, är återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi neka din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att dina personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet till att ta del av dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

Vi försöker återkomma till alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta oss längre tid än en månad om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. I ett sådant fall kommer vi meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta oss först via info@thetappingheart.se så att vi har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor. 

 

Tredje part

 

Vår webbplats innehåller länkar till tredje part. Det inkluderar andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på dessa länkar. Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Vi har ingen kontroll över dessa tredje partstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem. Vi rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredje parter noga.

 

Cookies

 

Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker vår webbplats och våra tjänster. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda vår webbplats och våra tjänster. För mer information gällande vår Cookie Policy läs här: 

https://thetappingheart.se/cookie-policy

 

Kontakt och frågor

 

Vill du ha kontakt med oss gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att maila oss på: info@thetappingheart.se